Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“

Дата на публикуване: 06.10.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Агенция за социално подпомагане

 

 

 

 

 

 

 

Община Долна баня сключи Споразумение за партньорство

с Агенция за социално подпомагане по процедура „Детска кухня“

 

 

Целта на процедурата е осигуряване на безплатно, здравословно и пълноценно хранене под формата на тристепенно меню за обяд (супа, основно ястие и десерт) на деца от 10 месеца до 3 години, което ще се предоставя при условие, че такова не e осигурено по друг ред.

 

В рамките на проекта ще се предоставят ваучери за детска кухня, допълнени със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

 

За реализиране на подпомагането ще бъдат ангажирани органите по социално подпомагане, които ще идентифицират най-нуждаещите се деца, ще извършват индивидуална оценка на нуждите им и ще изготвят препоръки за насочване към подходящи услуги, които се предоставят на съответната територия.

 

Основна целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;

2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;

3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

 

 

Начало на проекта: 04.10.2023 г.
Край на проекта: 30.11.2025 г.

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +

Операция BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“