Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.10.2021

Главен архитект на община Долна баня е арх. Румен Иванов

Местоживеене: гр. София

Телефон: 0879090963

e-mail: ruler1@abv.bg

Приемни дни: вторник и петък