Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Обжалвани актове

Дата на публикуване: 04.10.2021
Последна актуализация: 04.05.2023

Решение № 522/28.04.2023 г. на АССО във връзка с Решение № 112/20.11.2012 г. на ОбС - Долна баня

АССО, Адм. дело № 1121/2022 г., Тричленен състав

АССО Административно дело № 1121/2022 г., Тричленен състав

Заповед № ВР-32/19.12.2022 г. на Радослав Стойчев, Областен управител на Софийска област, във връзка с Решение № 103 по Протокол 9 на ОбС- Долна баня

АССО Адм. дело № 1121/2022 от 22.11.2022 г. във връзка с разпореждане от 18.11.2022 г. по адм.д. №1121/2022 г. по описа на АССО 9-ти състав относно протест от Емил Трендафилов - прокурор в РП-Самоков

Разпореждане от 21.10.2022 г. във връзка с прокурорска преписка №3071/2022 г. по описа на ОП - София

Предложение от Окръжна прокуратура – София по чл. 145, ал.1, т.6 от ЗСВ с изх. № 1417/2022 г. относно Сигнал от адв. Юлиан Любомиров Дацев от САК

Решение № 202/24.02.2022 г. на АССО във връзка с Решение № 6/ 19.11.2019 г., изменено с Решение № 78/30.12.2020 г., на Общински съвет Долна баня – вх. № 86/22.08.2022 г.

Заповед № ВР-8/11.04.2022 г. на Иван Иванов, Областен управител на Софийска област, във връзка с Решение № 22 по протокол № 13 от 25.03.2022 година на Общински съвет - Долна баня.

Решение № 202/24.02.2022 г. на АССО във връзка с Решение № 6/ 19.11.2019 г., изменено с Решение № 78/30.12.2020 г., на Общински съвет Долна баня

АССО, дело № 1213/2021 г., Тричленен състав, във връзка с Разпореждане - Протест № 2017/15.12.2021 г. на АССО, във връзка с Решение № 6/2019 г. на Общински съвет-Долна баня

Решение № 1368 от 21.12.2020 г. на АССО във връзка с Решение № 114 от 20.11.2012 г. на ОбС - Долна баня

Решение № 1177 от 11.11.2020 г. на АССО във връзка с Решение № 6 от 19.11.2019 г. на ОбС - Долна баня

АССО Адм. дело № 745 от 2020 г., Разпореждане №1365 от 06.10.2020 г. на АССО

АССО Адм. дело № 955 от 2020 г., Разпореждане № 1259 от 16.09.2020 г. на АССО

Решение № 407 от 27.04.2020 г. на АССО във връзка с Решение № 112 от 20.11.2012 г. на ОбС - Долна баня

Заповед № ВР-2 от 14.01.2020 г. от Галя Георгиева във връзка с Решение № 26 от 23.12.2019 г. на ОбС - Долна баня

Решение № 928 от 05.07.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 84 от 29.04.2004 г. на ОбС - Долна баня

Решение № 840 от 24.06.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 174 от 05.12.2008 г. на ОбС - Долна баня

Решение № 629 от 09.05.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 160 от 09.10.2008 г. на ОбС - Долна баня

АССО Адм. дело № 135 от 2019 г., Разпореждане № 165 от 20.01.2019 г. на АССО

АССО Адм. дело № 445 от 2019 г., Разпореждане № 589 от 29.03.2019 г. на АССО

АССО Адм. дело № 386 от 2019 г., Разпореждане № 446 от 08.03.2019 г. на АССО

Определение № 96 от 31.01.2019 г. на АССО по Адм. дело № 1189 от 2018 г..

Определение № 1319 от 28.12.2018 г. на АССО по Адм. дело №1057 от 2018 г.

АССО Адм. дело № 1189 от 2018 г., Разпореждане № 1627 от 07.12.2018 г. на АССО

АССО Адм. дело № 1057 от 2018 г., Разпореждане №1420 от 25.10.2018 г. на АССО

Решение № 973 от 11.10.2018 г. на АССО във връзка с Решение № 54 от 12. 04.2007 г. на ОбС - Долна баня

Решение № 607 от 31.05.2018 г. на АССО във връзка с Решение № 81 от 23.07.2007 г. на ОбС - Долна баня

Касационна жалба против Решение 758 oт 06.07.2018 на АССО

Решение № 758 от 06.07.2018 г. на АССО във връзка с Решение № 5 от 03.11.2015 г. на ОбС - Долна баня