Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председател Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2024

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОЛНА БАНЯ

МАНДАТ 2023-2027 г.

 

  1. Биляна Спасова - Рименова - ПП ГЕРБ
  2. Даниела  Методиева
  3. Елисавета  Сестримска - ПП ГЕРБ
  4. Иван Церовски - ПП ГЕРБ
  5. Лиляна Драганова - ПП ГЕРБ
  6. Огнян  Добрев 
  7. Петя  Янева - ПП ГЕРБ
  8. Славчо Бояджиев - ПП ГЕРБ
  9. Филип Джамбазов