Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения 2024 г. Решения 2023 г. Решения 2022 г. Решения 2021 г. Решения 2020 г. Решения 2019 г. Решения 2018 г. Решения 2017 г. Решения 2016 г. Решения 2015 г.

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 12.01.2022

В секциите в ляво можете да откриете Решенията и Протоколите от проведените сесии на Общински съвет Долна баня.