Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D34
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DJ4

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 20.12.2021
Последна актуализация: 27.11.2023

Декларации по ЗПКОНПИ за 2020 г.

Владимир Николов Джамбазов

Красимир Костадинов Тодоров

Лиляна Ангелова Драганова

Биляна Йорданова Спасова-Рименова

Даниела Асенова Методиева

Елисавета Йорданова Сестримска

Огнян Славейков Добрев

Петя Иванова Янева

Филип Борисов Джамбазов

Славчо Стефанов Бояджиев

Николай Радославов Чернаев - не е подадена

Румен Величков Иванов - не е подадена

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1. от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /несъвместимост/ на Общински съвет - Долна баня, мандат 2023-2027 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1