Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 28.09.2021
Последна актуализация: 09.02.2022

По официални данни на ГРАО, броят на населението по постоянен адрес на община Долна баня към 31.12.2020 г. е общо 4772 човека, а по настоящ адрес са 4827. Броят на населението е разпределен по следния начин:

  • град Долна баня - 4771 по постоянен адрес и 4781 по настоящ адрес
  • село Свети Спас - 1 по постоянен адрес и 46 по настоящ адрес

С общия брой на населението си общината попада в групана на най-малките общини в страната. Средната гъстота на населението на територията и е 71,37 д/кв.км.