Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.10.2022

Център за административно обслужване на гражданите:

Адрес: 2040, гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ № 134

Гише № 1  в сградата на община Долна баня, ет. 1 - Деловодство

e-mail: obshtinadb@abv.bg

Телефон: 07120 / 21-21

Работно време: 08:00 – 17:00 часа

Отговорно лице: Секретаря на община Долна баня